Prohlášení o ochraně informací

AVON COSMETICS, SPOL. S R.O. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ INFORMACÍ​​

ÚVOD, ROZSAH

Jako společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o. (dále též jen „Avon,“ „nám,“ nebo „my“) činíme toto prohlášení o ochraně informací pro to, abychom vás informovali o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme informace.
Toto prohlášení o ochraně informací se vztahuje na informace získané pomocí této webové stránky, jiných internetových stránek, aplikací, widgetů a interaktivních nástrojů, které na toto Prohlášení o ochraně údajů odkazují (“Stránky”). Vyjma toho, kdy je níže výslovně uvedeno jinak, se toto Prohlášení o ochraně informací nevztahuje na informace získané společností Avon jinými způsoby, například na informace získané bez využití internetového prostředí.
Pokud pomocí Stránek poskytnete informace společnosti Avon, společnost Avon k nim bude mít přístup a bude s nimi nakládat dle tohoto Prohlášení o ochraně informací.

Pokud podáváte žádost o registraci jako Avon Lady/Avon Gentleman), nebo pokud jí již jste, přečtěte si prosím všeobecně platná ustanovení tohoto prohlášení o ochraně informací a také část Avon Lady/Avon Gentleman na konci tohoto prohlášení o ochraně informací, kde jsou uvedeny důležité informace o dodatečných postupech pro ochranu osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Shromažďování osobních údajů. „Osobní údaje“ jsou údaje, na základě kterých je možno určit Vaši identitu, např. jméno, korespondenční adresa (včetně adres pro fakturaci a dodání), telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo kreditní karty a uživatelské jméno. Osobní informace od vás shromažďujeme v případě, kdy se rozhodnete využít našich nabídek a programů nebo pokud nám jinak tyto informace přímo poskytnete, včetně toho, když se u nás zaregistrujete, zakoupíte produkty, zúčastníte se našich interaktivních akcí nebo jiným způsobem užívate naše Stránky.

Užití osobních údajů. Za předpokladu splnění požadavků zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů“), můžeme Vaše Osobní údaje použít pro následující účely:

► za účelem, pro který nám z Vaší strany byly konkrétně poskytnuty, včetně zpracování odpovědí na Vaše dotazy a vyřízení Vašich požadavků;
► k zasílání informací o Vašem vztahu či obchody s námi;
► abychom vás emailem, prostřednictvím SMS, telefonicky nebo poštou informovali o zboží, službách, programech a nabídkách, které by pro Vás dle našeho názoru mohly být zajímavé;
► pro to, aby se Vaše zkušenost s naší společností stala osobnější, včetně představení zboží nebo zvýhodněných nabídek ušitých Vám na míru;
► k tomu, abychom Vám umožnili komunikovat či spolupracovat s ostatními osobami využívajícími naše Webové stránky;
► abychom Vám pomohli najít kontakt na našeho smluvního partnera v případě, že již nemáte žádný kontakt na nikoho, kdo by Vám byl schopen osobně poradit s výběrem AVON produktů, případně abychom Vám ulehčili činnost jako AL/AG;
► pro naše interní obchodní účely, jako jsou analýzy dat, audity, vývoj nových produktů, zlepšování našich internetových stránek a služeb, identifikace uživatelských trendů a rozhodnutí o účinnosti našich reklamních kampaní;
► abychom Vám umožnili účast ve výprodejích, soutěžích a podobných reklamních akcích a pro správu těchto činností (některé tyto akce se řídí dalšími pravidly, která mohou obsahovat dodatečné informace o tom, jak používáme a sdělujeme Vaše Osobní informace, doporučujemem Vám tedy, abyste si tato pravidla pečlivě přečetli);
► pro zpracování a splnění Vaší objednávky nebo pro zajištění jiné podpory, například pro zpracování Vaší platby, doručení Vaší objednávky, komunikaci s Vámi ohledně Vašeho nákupu, jakož i poskytování ostatních souvisejících služeb ; a
► abychom Vám umožnili zaslat e-mail ostatním uživatelům prostřednictvím aplikace “send to a friend”. (využitím této aplikace nám zároveň sdělujete, že jste oprávněni nám poskytnout jméno Vaší přítelkyně/přítele a e-mailovou adresu pro tento účel. E-mailová adresa Vaší přítelkyně/Vašeho přítele bude použita pouze za účelem přeposlání e-mailu a není uchovávána v naší databázi).

Sdílení osobních údajů. Vaše Osobní údaje můžeme za předpokladu splnění požadavků zákona o ochraně osobních údajů pro účely zpracování dále sdělovat:

► společnostem, které jsou s námi spřízněny, to znamená které jsou součástí skupiny společností AVON (pro shlédnutí jejich seznamu klikněte zde, avšak nikoliv pro účely jejich přímého marketingu. AVON Cosmetics spol. s r.o. je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vedena jako správce osobních údajů.;
► nezávislým poskytovatelům služeb spol. AVON zajišťujícím obchodní činnost společnosti AVON, jako je website hosting, datové analýzy, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, IT služeb, zákaznického servisu, služeb doručování e-mailů, zpracování kreditních karet, provádění auditů, školení a dalších podobných služeb. (Těmto třetím stranám budou Vaše Osobní údaje zpřístupněny pouze v případě, že se podílejí na zajišťování obchodní činnosti naší společnosti);
► Smluvním partnerům v rozsahu nezbytném pro to, aby Vás mohly kontaktovat, poskytnout radu ohledně Vašich objednávek nebo Vám přiblížit zboží či služby společnosti AVON;
► třetím stranám v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné transakce týkající se celého našeho podniku nebo jeho části, majetku nebo akcií (včetně v souvislosti s konkurzním nebo jiným podobným řízením); a
► způsobem, který je nezbytný nebo vhodný: (a) dle platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi Vašeho pobytu; (b) k splnění požadavků zákonem danných postupů; (c) abychom vyhověli žádosti orgánů státní správy nebo samosprávy včetně těch mimo zemi Vašeho pobytu; (d) k uplatnění našich práv; (e) k ochraně našich provozů nebo provozů našich přidružených společností; (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku naší společnosti anebo našich přidružených společností Vás nebo jiných; a (g) pro uplatnění nápravných prostředků nebo omezení škod, které nám mohou vzniknout.

ÚDAJE NEOSOBNÍ POVAHY

Shromažďování informací neosobní povahy. “Informace neosobní povahy“ jsou informace, které neodhalují Vaši konkrétní identitu, jako jsou:

► Informace z prohlížeče
► Informace shromážděné pomocí cookies, pixel tagů a jiných technologií
► Demografické informace a jiné informace, které budou poskytnuty vámi, nebo vašimi AL/AG
► Souhrny anonymizovaných dat pro určté skupiny zákazníků či služeb

My a naši poskytovatelé služeb, můžeme Informace neosobní povahy sbírat řadou způsobů. Například:

► sběrem informací, jako je typ Vašeho počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému a typ a verze internetového prohlížeče
► sběrem demografických informací, jako jsou Vaše lokalita, vzdělání, profese, věk, pohlaví, stejně jako jiných informací, např. Vaše koníčky a zvláštní zájmy, pokud se rozhodnete nám tyto informace dobrovolně poskytnout. Pokud nebudou spojeny s Osobními údaji, tyto informace vás, ani nikoho jiného samy o sobě neidentifikují.

Souhrnné informace. Osobní informace můžeme shrnout a anonymizovat tak, aby takto shrnuté informace nevedly k identifikaci Vás ani nikoho jiného, například použitím Osobních informací k určení podílů našich zákazníků žijících v konkrétní oblasti. V některých případech můžeme zkombinovat Informace neosobní povahy s Osobními údaji (jako například přiřazením vašeho jména k Vaší geografické oblasti). Pokud spojíme Informace neosobní povahy s Osobními informacemi, pak s těmito spojenými informacemi, po dobu, kdy budou takto sloučeny budeme nakládat jako s Osobními údaji.

Použití a sdílení Informací neosobní povahy. Jelikož Informace neosobní povahy vás nemohou osobně identifikovat, můžeme je shromažďovat, používat a zveřejňovat za jakýmkoliv účelem.

COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE

Cookies: My a naši nezávislí poskytovatelé služeb, můžeme na Stránkách použít “cookies”. Cookies umožňují webovému servu pro uchování záznamů a jiné účely přenášet data do počítačů. Cookies a jiné technologie používáme mimo jiné pro to, abychom vám mohli lépe posloužit dodáním informací ušitých na míru a zajištěním trvalého přístupu k našim Stránkám. Používání cookies na našich webových stránkách umožňujeme také AL/AG. Pokud si nepřejete, aby byly pomocí cookies shromažďovány informace, ve většině prohlížečů je jednoduchý postup pro odmítnutí používání cookies. Pro více informací o cookies prosím navštivte např. následující webovou stránku: http://www.allaboutcookies.org/, neprovozovanou naší společností.

Lokálně uložené objekty: My a naši nezávislí poskytovatelé služeb můžeme v jistých situacích používat Flashové lokálně uložené objekty (“Flash LSO”) i např. Proto, abychom rozpoznali Váš přístup k našim stránkám mohli zajistit uložení informace o obsahu Vašeho nákupního košíku. Flash LSO se liší od cookies prohlížečů velikostí a typem uložených dat. Dále, Flash LSO všeobecně nemůžete řídit, vymazat nebo znemožnit přijetí Flash LSO z vašeho prohlížeče. Pro více informací o Flash LSO a pro informace o tom, jak je můžete řídit, klikněte na stránku podpory ve vašem flashovém přehrávači a vyberte si Global Storage Settings Panel a řiďte se pokyny. Pro aktuální shlédnutí Flash LSO na Vašem počítači jděte na Website Storage Settings Panel a řiďte se pokyny pro shlédnutí a možnost smazání některých konkrétních Flash LSO.

Pixel tagy a jiné technologie: Čisté GIF jsou malé grafické objekty s unikátním identifikačním znakem, s podobnou funkcí jako cookies. Přesto však jsou na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače, čisté GIF neviditelně zabudovány do webových stránek. Čisté GIF (také známé jako web beacons, web bugs anebo pixel tags) můžeme používat v souvislosti se Stránkou, mimo jiné pro sledování činnosti návštěvníků našich Stránek a sestavování statistik o používání a návštěvnosti Stránek. My a naši nezávislí poskytovatelé služeb můžeme čisté GIF ve formě HTML formátovaných emailových zpráv používat pro sledování míry odpovědí na emaily, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a sledování otevření a přeposlání našich emailů.

Analytici stránek: Avon může pracovat s nezávislými poskytovateli služeb, kteří používají technologie popsané v tomto článku pro provádění analýz webových stránek tak, aby nám pomohli sledovat a pochopit způsob, jakým návštěvníci naše Stránky používají. Například Omniture, nezávislý poskytovatel služeb analýz webu, nám pomáhá zlepšit naše stránky a zkušenost uživatelů s nimi. Pro více informací a shlédnutí směrnic o ochraně informací společnosti Omniture pro Technologie a volitelné nástroje spol. Omniture, prosím navštivte jejich centrum pro ochranu osobních informací.

Widgety, aplikace a podobné technologie. Pokud se rozhodnete používat námi poskytované technologie (jako jsou například různé widgety) mohou se veškeré Osobní informace nebo jiné informace, které přes tyto technologie poskytnete, stát veřejně dostupnými například pomocí sociálních sítí a jiných webových stránek a platforem, na kterých můžete příslušnou technologii zpřístupnit. Některé technologie mohou mít navíc schopnost šířit se virálně (např. Vaše přítelkyně/Váš přítel může umístit widget, který obsahuje Vaše informace na jeho/její blog). Společnost Avon není odpovědná za shromažďování, používání nebo sdělování osobních informací a/nebo jiných informací, které byly zpřístupněny veřejnosti.

IP ADRESY

Jak shromažďujeme IP adresy

Vaše “IP Adresa” je číslo automaticky přidělované Vašim poskytovatelem internetových služeb (ISP) Vám používanému počítači. IP adresa může být automaticky určena a uložena v našem serveru kdykoli uživatel tyto Stránky navštíví, spolu s údajem o době navštívení dané stránky(ek). Shromažďování IP adres je běžnou internetovou praktikou a mnoho webových stránek jej provádí automaticky.

Jak používáme a sdělujeme IP adresy

IP adresy můžeme použít například pro určení úrovně návštěvnosti Stránek, při poskytování pomoci s diagnostikou problémů se serverem, pro zjišťování podvodu a pro správu Stránek. IP adresy můžeme také používat a sdělovat pro veškeré účely, pro které využíváme a sdělujeme Osobní údaje. Berte prosím na vědomí, že s IP adresami, serverovými soubory a souvisejícími informacemi nakládáme jako s Informacemi neosobní povahy, vyjma toho, kdy jsme s nimi podle příslušných právních předpisů povinni nakládat jinak.

SOCIÁLNÍ SÍŤ A INTERAKTIVNÍ NÁSTROJE

Některé funkce na našich Stránkách vám mohou umožnit interakci s námi i jinými osobami. Tyto zahrnují blogy, nástěnky, funkci posílání zpráv, chatu a vytváření komunitních profilů. Pokud budete tyto prvky využívat, měli byste si být vědomi toho, že veškeré informace, které do nich vložíte, včetně vašeho jména, lokality a emailové adresy, mohou být veřejně dostupné jiným osobám. Nejsme odpovědní za žádné informace, které se rozhodnete zadat do těchto interaktivních prvků a důrazně vám doporučujeme, abyste do nich nezadávali citlivé Osobní údaje (jako jsou například informace o zdravotním stavu nebo kreditní kartě). Pokud budete tyto funkce využívat, mohou vaše Osobní údaje zůstat uchovány na Stránkách i poté, co již tyto Stránky přestanete využívat.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše Stránky mohou být odkazy propojeny na stránky provozované třetími stranami. Nejsme odpovědní za způsob provádění ochrany Osobních údajů na webových stránkách provozovaných třetími stranami, které odkazují nebo jsou propojeny s našimi Stránkami, ani za praktiky související s ochranou Osobních údajů nezávislých společností provozujících reklamu na Internetu. Přidání odkazu na naše Stránky neznamená, že tyto stránky podporujeme. AL/AG jsou výhradně odpovědní za jimi provozované webové stránky a jakékoliv informace uváděné na těchto webových stránkách.

NEZÁVISLÉ REKLAMNÍ SPOLEČNOSTI

Při prohlížení našich Stránek se můžete setkat s reklamou, kterou na naše Stránky umísťují nezávislé reklamní společnosti. Tyto společnosti mohou užívat informace o vaší návštěvě Stránek k tomu, aby vám zasílaly reklamy na zboží nebo služby, o které byste mohli mít zájem. Během poskytování reklamy na těchto stránkách mohou tyto společnosti umístit nebo rozpoznat unikátní cookie ve vašem prohlížeči. Pokud si přejete získat více informací o tomto postupu včetně informací jak uvedeným postupům zabránit navštivte prosím http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

BEZPEČNOST

Pro ochranu Osobních informací v našem držení využíváme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření. Bohužel není možné zajistit 100% bezpečnost jakéhokoli přenosu dat na internetu nebo do datového úložiště. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše elektronická komunikace s námi již nadále není bezpečná (například, pokud máte pocit, že byla ohrožena bezpečnost jakéhokoliv účtu, který u nás můžete mít), okamžitě nás prosím o tomto problému informujte způsobem uvedeným níže v části Kontaktujte nás.

MOŽNOST VOLBY

Pokud nechcete, aby vám byly zasílány reklamní a/nebo propagační nabídky společnosti Avon, můžete nám zaslat Váš požadavek na adresu uvedenou v sekci Kontaktujte nás uvedené níže.
Po doručení Vašeho požadavku dojde k jeho zaznamenání do naší databáze a Vámi určené typy sdělení Vám nadále nebudou zasílány.

PŘÍSTUP

Pokud si přejete shlédnout , opravit nebo smazat Vaše Osobní údaje, které jste nám v minulosti přes tyto Stránky poskytli obraťte se na nás prosím prostřednictvím sekce Kontaktujte nás, jak je uvedeno dole. Způsobem uvedeným níže v části Kontaktujte nás nám také můžete zaslat aktualizované Osobní informace. Ve vaší žádosti prosím jasně uveďte, které informace si přejete změnit.

UCHOVÁNÍ

Za předpokladu splnění požadavků zákona, o ochraně osobních údajů, Vaše Osobní informace uchováme po dobu nezbytnou pro dosažení účelu stanoveného v tomto prohlášení o ochraně informací, pokud nebude ze zákona požadována nebo povolena delší doba pro jejich uchovávání.

POUŽITÍ STRÁNEK DĚTMI

Stránky nejsou určeny pro uživatele pod věkovou hranici patnácti (15) let a žádáme, aby tyto osoby pomocí této Stránky své Osobní údaje neposkytovaly.

PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Za předpokladu splnění požadavků zákona o ochraně osobních údajů, mohou být Vaše Osobní údaje uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které máme své spřízněné společnosti, přičemž komunikací s námi a tím, že nám tyto Osobní údaje poskytnete, souhlasíte s přenesením informací do zemí mimo zemi vašeho bydliště, včetně USA.

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ INFORMACÍ

Toto Prohlášení o ochraně informací můžeme čas od času změnit. Podívejte se prosím na informaci “POSLEDNÍ AKTUALIZACE” na začátku této stránky pro zjištění poslední revize tohoto Prohlášení o ochraně informací. Veškeré změny tohoto prohlášení budou účinné po umístění jejich aktualizace na Stránky. Budete-li využívat Stránky a komunikovat s námi i po provedení těchto změn, budememe mít za to, že s revidovaným Prohlášením o ochraně informací souhlasíte.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení o ochraně informací, kontaktujte nás emailem na zakservis.cz@avon.com nebo běžnou poštou na AVON Cosmetics, spol. s r.o., Amazon Court, Karolinská 661/4, Praha 8. Jelikož emailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte prosím ve vašem emailu žádné citlivé informace.

Avon Lady/Avon Gentleman

Následující ustanovení platní pouze pro Avon Ladies a Avon gentlemans :

Toto Prohlášení o ochraně informací se použije též pro Osobní údaje AL/AG shromážděných společností Avon on-line nebo mimo on-line prostředí. Jedná se o další informace, které od Vás shromažďujeme nad rámec údajů, které od vás můžeme shromáždit jako od registrovaného zákazníka společnosti Avon tak, jak je popsáno výše.

Pokud se chcete stát AL/AG, můžeme o vás vyžadovat vaše Osobní údaje, včetně dalších informací.

Pro účely jmenování AL/AG je požadováno uzavření samostatné smlouvy (“AVON Dohoda”). Pokud uzavřete tuto AVON Dohodu, můžeme Vaše Osobní údaje používat a sdělovat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně informací a podmínkami Vaší AVON Dohody. Můžeme také shromaždovat a zpracovávat Vaše Osobní údaje tak, jak to bude zapotřebí pro plnění našich závazků z dané AVON Dohody. V případě rozporu mezi tímto prohlášením o ochraně informací a AVON Dohodou se uplatní podmínky AVON Dohody.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost AVON Cosmetics spol. s. r.o, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 00571989, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 998 (dále jen „AVON“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, tel. číslo, email, kontaktní adresa, datum narození dále jen „osobní údaje“), pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti AVON, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo oslovení prostřednictvím automatického telefonního systému, telefaxu, telemarketingu, elektronických prostředků a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dále k předání osobních údajů do zahraničních společností v rámci evropských společností koncernu AVON Cosmetics také z důvodu společné evidence evropských zákazníků koncernu AVON; to vše v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci s AVONem či dokud AVONu nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím. (Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách AVONu. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.)

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je společnost AVON.

Dále souhlasím s předáním osobních údajů do USA, společnosti AVON PRODUCTS, INC. se sídlem 1345 6th Avenue, N. Y., společnosti, která poskytuje odpovídající ochranu osobním údajům v souladu s Rozhodnutím Komise 2016/1250 o tzv. „Štítu soukromí osobních údajů“ za výše uvedeným účelem a také z důvodu společné evidence evropských zákazníků koncernu AVON, a to po dobu platnosti Avon Dohody.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo požadovat od AVONu přístup k mým osobním údajům, požadovat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Rovněž mám právo na přenositelnost osobních údajů. Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným sdělením doručeným na adresu sídla AVON. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení AVONu. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se kterými společnost AVON spolupracuje pro plnění smluvních povinností, jako jsou společnosti skupiny AVON, reklamní agentury, obchodní partneři, oblastní manažeři a jejich asistenti, marketingové společnosti, direct mailing, telemarketing společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, finanční instituce a podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí.